σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ

Η κυρία Χρ. Κωνσταντοπούλου θα είναι στο γραφείο της ειδικά για τις συνεντεύξεις για την κινητικότητα των φοιτητών με πρόγραμμα Erasmus την

Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου

ώρες 16.00-18.00

(κτίριο ΔΕΣΚΟΙ, 4ος όροφος).


 

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2013-02-22