σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ

Η καθηγήτρια κ. Χ. Κωνσταντοπούλου ειδικώς την

Πέμπτη 22/11

ορίζει την ώρα γραφείου

11.00-12.00

λόγω ανειλημμένης υποχρεώσής της.


 

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2012-11-21