σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ

Το Σεμινάριο του Ευάγ. Πρόντζα

Πέμπτη 08/11, 15.00-18.00

στο ΠΜΣ Κοινωνιολογίας θα διεξαχθεί σύμμφωνα με το Πρόγραμμα Διδασκαλιών του Μεταπτυχιακού.


 

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2012-11-07