σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ

Συνέδριο των τριών ελληνικών Τμήματων Κοινωνιολογίας (Παντείου, Κρήτης και Αιαγαίου) στο Πανεπιστήμιο μας

με θέμα

Αθλητισμός, κοινωνικές πρακτικές και ταυτότητες στη σύγχρονη Ελλάδα

από την Παρασκευή και Σάββατο 27 - 28 Μαίου 2011.


 

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2011-05-27

Συνημμένα
Programmaa.pdf