σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ
 
Από τα Μέλη Ε.ΔΙ.Π. της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών ανακοινώθηκαν οι ωρες συνεργασίας (ακαδ. έτος 2016-17 ΧΕ) με τους φοιτητές του Τμήματος Κοινωνιολογίας για την υποστήριξη εκπόνησης εργασιών.
 
  • Οι ημέρες, ώρες και η αίθουσα της συνεργασίας ορίζονται ως ακολούθως      
 
Τρίτη  11:00 – 13:00
Τετάρτη  12:00 – 15:00
 
Νεοκλασικό κτίριο. Βιβλιοθήκη
Ισόγειο. Νέα Πτέρυγα
Γραφείο Ν.Π.1.
 
  • Περισσότερες πληροφορίες και επικοινωνία: 
Χριστίνα Κανάκη
τηλ. : 210 920 1354,
e-mail: christina.kanaki@lis.panteion.gr
 
Γεωργία Λειβανά
τηλ: 210 920 1405,
e-mail: georgia.leivana@lis.panteion.gr 
 

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2017-10-18