σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ

 

Από την καθηγ. κ. Α. Λυδάκη ανακοινώνεται ότι: 

παρακαλούνται οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του ΠΜΣ "Κοινωνιολογία", οι οποίοι δεν έχουν παραδώσει εργασία για το μέρος του μαθήματος του Α΄ εξαμήνου "Στρατηγικές έρευνας στην κοινωνιολογία" που αφορά την ποιοτική προσέγγιση, να έχουν παραδώσει την εργασία τους μέχρι την
 
Παρασκευή, 15.9.2017,
 
στη Γραμματεία του Τμήματος Κοινωνιολογίας, στη θυρίδα της καθηγ. κ. Α. Λυδάκη.
 
 

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2017-07-23