σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ

 

Παρακαλούνται οι φοιτητές με αριθμό μητρώου:
03130856
03121891
03090214
03130835
03141972
 
άμεσα να επικοινωνήσουν ηλεκτρονικά με τον επ. καθ.
 
κ. Χ. Ξανθόπουλο. 
 

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2017-06-04