σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ

 

 Προθεσμία/ Deadline is: 10/5/2017 

 

Δελφική Ακαδημία Ευρωπαϊκών Σπουδών
 
 
Στόχος της Δελφικής Ακαδημίας Ευρωπαϊκών Σπουδών είναι η διαχρονική και συγχρονική μελέτη και διδασκαλία του ευρωπαϊκού πολιτισμού και ιστορίας και των τρόπων με τους οποίους η Ευρώπη καλείται να ανταποκριθεί στις πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές προκλήσεις της παγκοσμιοποίησης.
 
Η Ακαδημία οργανώνει στους χώρους του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών, με την υποστήριξη και τη χορηγία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, εντατικά διεπιστημονικά Σεμινάρια, τα οποία απευθύνονται σε μεταπτυχιακούς φοιτητές/υποψήφιους διδάκτορες αλλά και τελειόφοιτους προπτυχιακούς φοιτητές.
 
Τα Σεμινάρια διαρκούν δύο εβδομάδες και διδάσκονται στην αγγλική γλώσσα από διεθνώς καταξιωμένους επιστήμονες. Οι διδάσκοντες προσεγγίζουν το θέμα τους διεπιστημονικά (αντλώντας δηλαδή τόσο από τις ανθρωπιστικές όσο και από τις κοινωνικές επιστήμες). Συμπληρώνονται από εξειδικευμένο ερευνητικό εργαστήριο (“workshop”) ή επιπλέον διαλέξεις επισκεπτών Καθηγητών για θέματα τα οποία άπτονται της ευρωπαϊκής πολιτικής και πολιτισμικής επικαιρότητας(...).
 
Περισσότερες πληροφορίες: άνω δεξιά
   
 
Delphi Academy of European Studies
 
 
The Delphi Academy of European Studies focuses on the diachronic and synchronic study of European history and culture and the ways in which Europe today responds to the multifaceted challenges of political, economic, and cultural globalization.
 
The Academy offers two-week interdisciplinary Seminars at the Centre’s facilities in Delphi, supported by the Region of Central Greece. The Seminars, which are taught in English by world renowned academics, are open mainly to graduate students/PhD candidates but also to qualified senior undergraduates. The Instructors adopt interdisciplinary approaches to their subjects, with a view to addressing the research interests of students in the Humanities as well as the social sciences. The Seminars are accompanied by a workshop and/or invited lectures on current political and cultural developments in Europe (...). 
 
 
 
 
 
 
 
More informations: s. up. right 
   

Ανακοίνωση:

Για τους ενδιαφερόμενους μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες έχει ληφθεί μέριμνα για την απαλλαγή τους από διάφορες δαπάνες συμμετοχής στα Σεμινάρια.  

 

 

 

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2017-04-01

Σεμινάρια_Seminars.zip