σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ

 

Ώρες γραφείου καθ. Χρ. Κωνσταντοπούλου/ Office Hours prof. C. Constantopoulou 
 
Τετάρτη (Wednesday)
17.00-18.00

Πέμπτη (Thursday)
12.00-13.00
 
  • Οι ώρες δεν ισχύουν όταν υπάρχει ημι-αργία ή δεν γίνονται μαθήματα στο Πανεπιστήμιο /Theses hours are not valid when courses do not take place at University for any reason.
 

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2016-11-11