σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ

  • Στο Πανεπιστήμιο Αθηνών πραγματοποιείται Σεμινάριο για Μεταπτυχαικούς Φοιτητές και Υποψύφιους διδάκτορες με αντικείμενο Κοινωνικές Επιστήμες και η υφιστάμενη κρίση.
  • Στο Σεμινάριο συμμετέχουν μέλη ΔΕΠ του Τμήματο μας.
  • Για το Πρόγραμμα βλέπε συνημμένα.

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2012-03-02

Συνημμένα
ΠΡΟΓΡ_ΜΕΤ_ΣΕΜ.pdf