σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος ανακοινώνεται ότι τα Μέλη Ε.ΔΙ.Π. της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών θα συνεργάζονται με τους φοιτητές του Τμήματος Κοινωνιολογίας για την υποστήριξη στη διαδικασία εκπόνησης εργασιών κατά τις ακόλουθες ημέρες και ώρες:

 
Τρίτη
9.00-12.00
 
Πέμπτη
12.00-14.00
 
στο
Νεοκλασικό κτίριο. Βιβλιοθήκη
Ισόγειο. Νέα Πτέρυγα
Γραφείο Ν.Π.1.
 
Περισσότερες πληροφορίες:
 
Χριστίνα Κανάκη
τηλ. 210 920 1354,
christina.kanaki@lis.panteion.gr
 
Γεωργία Λειβανά
 τηλ. 210 920 1405
georgia.leivana@lis.panteion.gr 
 

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2016-10-06