σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ

Στα πλαίσια του μαθήματος ‘Οικονομική και Οργανωμένη Εγκληματικότητα’ του Μεταπτυχιακού ΠΣ Εγκληματολογίας (καθηγ. Γρ. Λάζος), στις

26 Ιανουαρίου

18.00-20.00,

αίθουσα Γ5 του ‘νέου’ κτιρίου


ο Διευθυντής Σύνταξης της εφημερίδας Το Ποντίκι, δημοσιογράφος κ. Σταύρος Χριστακόπουλος, θα μιλήσει και θα απαντήσει σε ερωτήματα σχετικά με

  • την πολιτικο-οικονομική και πολιτισμική κατάσταση,
  • την κατάσταση των δημοκρατικών θεσμών και
  • την χειραγώγηση των πολιτών από Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης

στη σύγχρονη Ελλάδα.
 
 

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2012-01-14