σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ

 

Φέρεται σε γνώση των φοιτητών- τριών του Τμήματος ότι την

Τετάρτη 25 Φεβρ. ε.έ΄.

δεν θα ισχύσυν εκτάκτως οι ώρες γραφείου ης κ. Χ. Κωνσνταντοπούλου

 

 

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2015-02-21