σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ

  • Την

Τρίτη 8 Νοεμβρίου 2001

  • οργανώνεται η δεύτερη συνάντηση Εργασίας  με θέμα «Τα ευρήματα του ESPON στην υπηρεσία ενός νέου υποδείγματος περιφερειακές ανάπτυξης. Στρατηγικές ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης για τις ευρωπαϊκές περιφέρειες και τις πόλεις».
  • Αίθουσα / Ώρα:

Αμφ. Σάκη Καράγιωργα ΙΙ, 09.00-19.00

  • Για το Πρόγραμμα της Ημερίδας βλ. συνημμένα.

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2011-11-07

Συνημμένα
agenda_final_GR_.pdf