σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ

Το Γραφείο Διασύνδεσης πραγματοποιεί δύο κύκλους συναντήσεων με αντικείμενο:

Μεταπτυχιακές Σπουδες στο Εξωτερικό

(22 Νοεμ.)

και

Προετοιμασία των πτυχιούχων για εργασία

(10 και 24 Νοεμ,)

Περισσότερα βλέπε εδώ.


 

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2011-11-02