σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

 

 

Σύμφωνα με την εγκύκλιο με αριθ. πρωτ.  Φ.12/199315/Β3/27/12/2013 του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων,  

  • οι δηλώσεις συγγραμμάτων παρατείνονται

μέχρι την Παρασκευή 31 Ιανουαρίου 2014,

ενώ

  • η διανομή συγγραμμάτων στους φοιτητές θα ολοκληρωθεί την

Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου 2014. 

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2014-01-15