σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

 

Οι δηλώσεις συγγραμμάτων παρατείνονται μέχρι την

 

Παρασκευή 17 Ιανουαρίου 2014,

 

η δε διανομή συγγραμμάτων στους φοιτητές θα ολοκληρωθεί την

 

Παρασκευή 31 Ιανουαρίου 2014.

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2013-12-21