σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

 

 

 

Την 28η Νοεμβρίου ε.ε. ορίσθηκε η Ορκωμοσία σύμφωνα με το Πρόγραμμα (βλ. εδώ)

 

► των πτυχιούχων του Τμήματος (ονόματα βλ. εδώ), 

► των αποφοίτων του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ονόματα βλ. εδώ),

► των διδακτόρων του Τμήματος (ονόματα βλ. εδώ) 

 

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2013-11-17