σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος ανακοινώθηκαν οι όροι για την πραγματοποίηση κατατακτήριων εξετάσεων πτυχιούχων άλλων Τμημάτων / Σχολών στο Τμήμα Κοινωνιολογίας:

 
 
► Προϋποθέσεις κατάταξης
 
► Εξεταστέα μαθήματα και ύλη
 
► Βαθμολογητές και αναβαθμολογητές
 
► Διαδικασία εξέτασης
 
Περισσότερα βλ. συνημμένα, άνω δεξιά
 
► Ειδικότερα για το μάθημα Οικονομία και Κοινωνία στη Σύγχρονη Ευρώπη διευκρινήσεις επί της ύλης βλ. συνημμένα zip (άνω δεξιά).