σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

 

Οι φοιτητές/τριες που επιλέγουν το μάθημα

"Συγκριτική Εγκληματολογία"

(ΥΕ, Ε΄ εξάμηνο, Κ.Μ. 706)

καλούνται να προτιμήσουν ως σύγγραμμα από τον "Εύδοξο" το βιβλίο του

Thorsten Sellin, "Πολιτισμική σύγκρουση και έγκλημα", Εκδόσεις Νομική βιβλιοθήκη.

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2013-11-03