σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

 


Ανακοινώνεται σε όσους έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους στο Τμήμα Κοινωνιολογίας μέχρι και την επαναληπτική εξεταστική του Σεπτεμβρίου 2013 ότι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση ορκωμοσίας από

Τρίτη 22 Οκτωβρίου έως και Τρίτη 12 Νοεμβρίου 2013μόνο κάθε Τρίτη και ώρες 10.00-13.00    

στη Γραμματεία του Τμήματος. 

 

Η αίτηση υποβάλλεται όταν έχουν καταχωρηθεί στην αναλυτική βαθμολογία τα κάτωθι:

  1. οι βαθμοί όλων των μαθημάτων στα οποία έχουν εξεταστεί επιτυχώς και απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου, και 
  2. η επιτυχής εξέταση στην ξένη γλώσσα.

 

Η αίτηση ορκωμοσίας υποβάλλεται από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο ή από νομίμως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.

 

Κατά την υποβολή της αίτησης ορκωμοσίας απαιτείται να προσκομίζονται τα: 

  • Το  βιβλιάριο σπουδών ή η ακαδημαϊκή ταυτότητα,
  • Ακριβές αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας και
  • Το φοιτητικό εισιτήριο (πάσο).

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος.


 

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2013-10-08