σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

 Το Πανεπιστήμιο του Ludwigshafen - Γερμανία, Tμήμα Μάρκετινγκ και Ψυχολογίας, διεξάγει συγκριτική έρευνα με θέμα την καταναλωτική συμπεριφορά της νεολαίας στην Ελλάδα και την Τουρκία. 

Υπεύθυνη για τη συγκέντρωση και ανάλυση των ερωτηματολογίων είναι η κ. Τζούλη Παπασταματέλου, Δρ. Κοινωνιολογίας.  

Η διεξαγωγή της έρευνας υποστηρίζεται στο Πάντειον Πανεπιστήμιο από την κ.΄Εφη Λαμπροπούλου, καθ. Τμήματος Κοινωνιολογίας. 

Χρειαζόμαστε τη συμμετοχή σας και σας ευχαριστούμε πολύ για τον χρόνο σας. 

Ημερομηνίας λήξης για την αποστολή απαντήσεων:

30.09.2013

►  Προσοχή: Για να απαντήσετε χρησιμοποιήστε παρακαλώ Ιnternet Εxplorer ή Google Chrome.

Tα σχετικά αποτελέσμτα θα ανακοινωθούν μετά την περάτωση της έρευνας.

 

♦   Συνημμένα επισυνάπτεται το link στο οποίο βρίσκεται αναρτημένο το ερωτηματολόγιο καθώς και οι σχετικές οδηγίες.

Επιπλέον Πληροφορίες