σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

 

 

Η Συνέλευση του Τμήματος στις 04/09/2013 αποφάσισε τα ακόλουθα:

 

  • Την προκήρυξη εκλογών, προκειμένου να αναδειχθεί Πρόεδρος του Τμήματος Κοινωνιολογίας.
  • Την ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών στις 23.09.2013, ημέρα  Δευτέρα, με ηλεκτρονική ψηφοφορία από 10:00-14:00.

Έπειτα από τη σχετική πρόσκληση η Συνέλευση της 16ης Σεπτεμβρίου 2013 ανακύρηξε μοναδικό υποψήφιο τον καθηγητή κ. Ανδρέα Λύτρα, καθώς και εξέλεξε την εφορευτική επιτροπή και τα αναπληρωματικά αυτής μέλη, τα οποία είναι τα ακόλουθα:

Τακτικά Μέλη

1.    Τσίρης Παναγιώτης, καθηγητής
2.    Νικολόπουλος Γεώργιος, αναπληρωτής καθηγητής
3.    Τσοτσορός Ευστάθιος, καθηγητής
4.    Χαλκιά Αλεξάνδρα, αναπληρώτρια καθηγήτρια
5.    Παπανεοφύτου Αγάπιος, αναπληρωτής καθηγητής

Αναπληρωματικά Μέλη

1.    Κωστόπουλος Τρύφωνας, αναπληρωτής καθηγητής
2.    Κοταρίδης Νικόλαος, καθηγητής
3.    Λυδάκη Άννα, αναπληρώτρια καθηγήτρια
4.    Κήπας Μιλτιάδης, επίκουρος καθηγητής
5.    Δουκέλλης Παναγιώτης, καθηγητής.

Ο Προεδρεύων της Συνέλευσης

Καθηγητής Γρηγόριος Ι. Τσάλτας

Πρύτανης