σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

 

 • Ανακοινώνεται ότι τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος οφείλουν να συμπληρώσουν μέχρι τις 14 Ιουνίου 2013 τη Δήλωση Διδακτικών Συγγραμμάτων.

 

 •  Σύφωνα με τις σχετικές οδηγίες:
  • Συνιστάται να δηλώνονται τουλάχιστον δυο (2) συγγράμματα, για να αποφεύγονται προβλήματα που παρατηρούνται (έλλειψη συγγράμματος, προβλήματα εκδοτικών οίκων κλπ).
  • Ο φοιτητής  έχει δικαίωμα επιλογής για ένα και μόνο σύγγραμμα .
  • ‘Οσον αφορά τις επιστημονικές – ακαδημαϊκές σημειώσεις μελών ΔΕΠ  αναρτώνται στον “ΕΥΔΟΞΟ” , σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται από το πληροφοριακό σύστημα ή στην Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου ( ΠΑΝΔΗΜΟΣ ) .
  • Οι φάκελοι σημειώσεων  με την μορφή που εκτυπώνονταν μέχρι σήμερα δε θα αναπαραχθούν πάλι.  
    
 • Το σχετικό έγγραφο βλ. με τη μορφή word και pdf στα συνημμένα (άνω δεξιά) και στα 'Εντυπα-Αιτήσεις στην Αρχική Σελίδα του ιστoχώρου του Τμήμστος

 

 

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2013-05-24

Συνημμένα
Δήλωση Διδα. Συγγραμ. 2013-14-1.odt