σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

 

  • Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Τμήματος το Πρόγραμμα εξατάσεων του Εαρινού εξαμήνου για το ακαδημαϊκό έτος 2012-13.

 

  • Το πρόγράμμα βρίσκεται στη διεύθυνση Εξετάσεις της αρχικής σελίδας της ιστοσελίδας του Τμήματος.

 

  • Το Πρόγραμμα είναι διαθέσιμο άμεσα και σε μορφή PDF από την οποία μπορείτε να το έχετε και σε έντυπη μορφή.

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2013-05-22