σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Οι φοιτητές του Β' εξαμήνου μπορούν να ενημερωθούν για το περιεχόμενο και την ύλη του μαθήματος

Εισαγωγή στην Εγκληματολογία ΙΙ΄

στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

http//sociology.panteion.gr/index.php?=courses&section=1&id=941&lang=el.


 

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2013-05-10