σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος ανακοινώθηκε η δυνατότητα απόκτησης των φοιτητών - τριών του

Ευρωπαϊκού Διπλώματος Κοινωνιολογίας

το οποίο προκύπτει από τη συνεργασία του Τμήματος με τα Πανεπιστήμια 

Ινσμπουργ - Αυστρία ,

Ντεκάρτς - Σορβόνη - Γαλλία,

Τρέντο Ιταλίας ,

Μάνια Γκρέτσια Ιταλία.
 

  • Καλούνται να θέσουν υποψηφιότητα οι φοιτητές -τριες του Τμήματος Κοινωνιολογίας 2ου ή 3ου έτους για την φοίτηση ενός έτους σε ένα από τα Πανεπιστήμια αυτά.
  • Τα έξοδά τους καλύπτονται από το ERASMUS. Η επιτυχής φοίτηση για ένα έτος καθιστά τον /την φοιτητή/ τρια πτυχιούχο του Πανεπιστημίου Υποδοχής .
  • Ο ίδιος φοιτητής/τρια συνεχίζουν τις σπουδές τους στο τμήμα Κοινωνιολογίας και λαμβάνουν και το Ελληνικό. 
     
  • Ηλεκτρονική διεύθυνση: apaparrizos@yahoo.gr

 

  • Ημερομηνία υποψηφιοτήτων  μέχρι και τις 30/4/2013.

 

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2013-04-23