σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

  • Την Πέμπτη 31 Ιανουαρίου το Πάντειον Πανεπιστήμιο εορτάζει

85 χρόνια

λειτουργίας του με τη συμμετοχή πρώην Πρυτάνεων, Ομότιμων Καθηγητών, Διδασκόντων, Υπαλλήλων, Αποφοίτων.

  • Για το Πρόγραμμα της Εορτίου αυτής Συνάνητσης βλ. στα συνημμένα.

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2013-01-30

Συνημμένα
Πρόγραμμα 85-ετίας.pdf