σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

 

Ανακοινώνεται ότι:

  • Σύμφωνα με τον κανονισμό του ΠΜΣ Κοινωνιολογίας η εξεταστική περίοδος για τα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου διαρκεί δύο εβδομάδες εντός του μηνός Φεβρουαρίου.
  • Έτσι, ως εξεταστική περίοδος ορίζονται οι εβδομάδες

4-18 Φεβρουαρίου

  • Παρακαλούνται οι διδάσκοντες να ορίσουν μία από τις μέρες αυτές για την προφορική ή γραπτή εξέταση των μαθημάτων τους ή την παράδοση εργασιών.

Προσοχή:

  • Ο ορισμός των ημερομηνίων για την εξέταση αναρτάται άνω δεξιά στα συνημμένα κείμενα σύμφωνα με τη ροή των ανακοινώσεων των διδασκόντων του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών.

 

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2013-01-17

Συνημμένα
Πρόγ_Εξετ_ΠΜΣ Κοινων_ΧΕ 2012_13.pdf