σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

 

Η ανάγκη της συνεργασίας

Τη σημερινή πραγματικότητα, αυτήν την οποία έχει ήδη διαμορφωθεί και αφορά ήδη το Ελληνικό Δημόσιο Πανεπιστήμιο συγκεκριμένα και την ελληνική κοινωνία ευρύτερα, τη γνωρίζει πολύ καλά ο κάθε φοιτητής και η καθεμία φοιτήτρια, ο καθένας και η καθεμία από το Διοικητικό Προσωπικό, και το κάθε μέλος Δ.Ε.Π., καθώς βιώνει εδώ και πολύ καιρό, σε προσωπικό, οικογενειακό, και κοινωνικό πλαίσιο, τη μεγάλη κρίση: κρίση οικονομική, πολιτική, κοινωνική, αλλά και πνευματική, κρίση —τέλος, ή πρώτα απ’ όλα;— αξιών. Το παρόν είναι —χωρίς κανένα ρητορικό σχήμα υπερβολής— εφιαλτικό και η σκέψη για το μέλλον γεννά μόνον άγχος και τον φόβο.

Έτσι λοιπόν, με σύνθημα, ή με αφορμή, ή και με αιτία, την «επιβίωση», ο πειρασμός για την απαξιολόγηση των αξιών και την παραίτηση αφενός από την προάσπιση των θεσμών και των κάθε μορφής κατακτήσεων (κοινωνικών, οικονομικών, εργασιακών, πολιτικών, ακαδημαϊκών) και αφετέρου από την κριτική του παρελθόντος αλλά και από τον σχεδιασμό ενός μέλλοντος καλύτερου σε σχέση τόσο με το παρόν όσο και με το παρελθόν, γίνεται ολοένα και μεγαλύτερος· η μηδενίζουσα ερώτηση «Τι νόημα έχουν πια όλα αυτά;», μοιάζει να κυριεύει όλο και πιο συχνά, ρητά ή άρρητα, τον νου πολλών, με αποτέλεσμα η διακριτική απόσυρση-σιωπηλή παραίτηση να προβάλλεται —ή να υποβάλλεται— ως η (μόνη) ‘λογική’ λύση.

Και όμως· αν υπάρχει μία δυνατότητα, μία ελπίδα, μέσα σε αυτόν τον ορίζοντα της απελπίζουσας πραγματικότητας, ίσως να είναι ακριβώς η μη παραίτηση ως η αγωνία και ο αγώνας να διασωθούν μόνον τα θετικά, πολύτιμα και σημαντικά, στοιχεία που περιελάμβανε η πραγματικότητα πριν την κρίση, ίσως να είναι ακριβώς η μη παραίτηση ως η αγωνία και ο αγώνας να δημιουργηθούν νέα θετικά στοιχεία τα οποία θα καταλάβουν τη θέση των αρνητικών που επιβάλλεται πλέον να έχουν εκλείψει.

Αναλαμβάνοντας την Προεδρία του Τμήματος, μέσα σε αυτή την τόσο δυσχερή συγκυρία, εύχομαι και ελπίζω, με τη συνεργασία ανεξαιρέτως όλων μας, των φοιτητών και των φοιτητριών, των συναδέλφων και του Διοικητικού Προσωπικού, να μπορέσουμε, ως Τμήμα Κοινωνιολογίας, όχι μόνο να αντιμετωπίσουμε τα πολλά και σοβαρά, καθημερινά, προβλήματα που δημιουργεί η κρίση, αλλά και να διαμορφώσουμε ένα περισσότερο εποικοδομητικό παρόν και να δοκιμάσουμε να σχεδιάσουμε ένα καλύτερο για το Τμήμα μας μέλλον.

Με τις πιο θερμές ευχές μου για την Νέα Χρονιά,
Δημήτρης  Ν. Λαμπρέλλης
  

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2012-12-31