σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων

 Ά εξαμήνου

Γ, Ε, ΄Ζ εξαμήνου

Επι πτυχίω


Ά εξαμήνου


  • Οι φοιτητές του  Α’ εξαμήνων θα πραγματοποιήσουν ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων

από 22/12/2012 έως 10/01/13

  • Οδηγίες για την ηλεκτρονική δήλωση:

1.    Σύνδεση στον ιστότοπο: https: //foit.panteion.gr/declare
2.    Δίνετε τους κωδικούς που σας έχουν χορηγηθεί
Οι κωδικοί είναι οι ίδιοι που χρησιμοποιήσατε για την έκδοση ακαδημαϊκής ταυτότητας και την επιλογή συγγραμμάτων.
3.    Επιλέγετε: ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
4.    Δίνετε: ΑΡΙΘΜΟ ΜΗΤΡΩΟΥ (03…..)
5.    Επιλέγετε: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
Στην οθόνη εμφανίζεται «Αναλυτικός Κατάλογος Επιλεγμένων Μαθημάτων» που  περιέχει τις παραμέτρους δηλώσεων
6.    Επιλέγετε ξανά: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
7.    Επιλέγετε: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
    Υποχρεωτικό ΥΠ+ προσθήκη
8.    Επιλέγετε: ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
9.    Επιλέγετε: ΕΚΤΥΠΩΣΗ (εκτυπώνετε τη δήλωσή σας)

Δηλώνετε όλα τα μαθήματα (ΥΠ) σύμφωνα με τις παραμέτρους που έχουν ορισθεί στο εξάμηνό σας, όπως φαίνονται στον πίνακα παραμέτρων δηλώσεων που ακολουθεί.

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΕΞΑΜΗΝΟ    Α
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΥΠ    6
ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ    6
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 18
 


Γ, Ε, Ζ Εξάμηνο και επί πτυχίω


  • Οι φοιτητές* των Γ’, Ε, Ζ΄, εξαμήνων και  οι επί πτυχίω φοιτητές, θα πραγματοποιήσουν ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων

από 03/01/2013 έως 18/01/13.

  • Οδηγίες για την ηλεκτρονική δήλωση:

1.    Σύνδεση στον ιστότοπο https: //foit.panteion.gr/declare
2.    Δίνετε τους κωδικούς που σας έχουν χορηγηθεί
    Οι κωδικοί είναι οι ίδιοι που χρησιμοποιήσατε για την έκδοση ακαδημαϊκής     ταυτότητας και την επιλογή συγγραμμάτων.
3.    Επιλέγετε ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
4.    Δίνετε ΑΡΙΘΜΟ ΜΗΤΡΩΟΥ (03…..)
5.    Επιλέγετε ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
    (Στην οθόνη εμφανίζεται «Αναλυτικός Κατάλογος Επιλεγμένων Μαθημάτων» που περιέχει τις παραμέτρους δηλώσεων)
6.    Επιλέγετε ξανά ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
7.    Επιλέγετε ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
    Υποχρεωτικό ΥΠ+ προσθήκη
    Επιλογής ΥΕ+ προσθήκη ………..
8.    Επιλέγετε ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
9.    Επιλέγετε ΕΚΤΥΠΩΣΗ (εκτυπώνετε τη δήλωσή σας)
 

  • Δηλώνετε όλα τα μαθήματα (ΥΠ, ΥΕ, ΜΕΤ, οφειλόμενα) σύμφωνα με τις παραμέτρους που έχουν ορισθεί στο εξάμηνό σας, όπως φαίνονται στον πίνακα παραμέτρων δηλώσεων που ακολουθεί.


ΠΙΝΑΚΑΣ  ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ


                          
ΕΞΑΜΗΝΟ    Γ
ΠΡΩΤΟΔΗΛΩΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 6
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΠΟ ΠΡΩΤΟΔΗΛΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 18
ΣΥΝΟΛΟ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 3
ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΛΩΘΕΝΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 9

ΕΞΑΜΗΝΟ Ε    
Ο φοιτητής θα δηλώσει 6 πρωτοδήλωτα μαθήματα (ΥΕ, ΜΕΤ) και έως 3 οφειλόμενα μαθήματα.
Επίσης, μπορεί να δηλώσει έως και δύο Σεμινάρια
Επιπλέον των 6 πρωτοδήλωτων μαθημάτων (Απευθυνόμενος μόνο στον διδάσκοντα καθηγητή).
ΣΥΝΟΛΟ:  9 ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΕΞΑΜΗΝΟ Ζ    
Ο φοιτητής θα δηλώσει 6 πρωτοδήλωτα μαθήματα (ΥΕ, ΜΕΤ) και έως 5 οφειλόμενα μαθήματα.
Επίσης, μπορεί να δηλώσει και δύο Σεμινάρια ή δύο Πρακτικές Ασκήσεις ή
ένα Σεμινάριο και μία πρακτική άσκηση
Επιπλέον των 6 πρωτοδήλωτων μαθημάτων (Απευθυνόμενος μόνο στον διδάσκοντα καθηγητή).    
ΣΥΝΟΛΟ:  11 ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Οι επί πτυχίω φοιτητές     
Ο φοιτητής θα δηλώσει 6 πρωτοδήλωτα μαθήματα (ΥΕ, ΜΕΤ) και όλα τα οφειλόμενα μαθήματα.
Επίσης, μπορεί να δηλώσει δύο Σεμινάρια ή δύο Πρακτικές Ασκήσεις ή
ένα Σεμινάριο και μία πρακτική άσκηση
Επιπλέον των 6 πρωτοδήλωτων μαθημάτων (Απευθυνόμενος μόνο στον διδάσκοντα καθηγητή).    
ΣΥΝΟΛΟ: ν+5 ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 


ΠΡΟΣΟΧΗΌσοι φοιτητές έχουν κενά δηλώσεων, δηλαδή:
- αυτοί που δεν έχουν πραγματοποιήσει κατά το παρελθόν όλες τις δηλώσεις μαθημάτων τους,
- αυτοί που εισήχθησαν με κατατακτήριες εξετάσεις καθώς και
αυτοί που παρακολούθησαν το πρόγραμμα Erasmus κατά το ακαδημαϊκό έτος 2011-12

παρακαλώ να προσέλθουν στη Γραμματεία για την δήλωση των μαθημάτων τους

από 03/01/13 έως και 18/01/13 Δευτέρα-Τετάρτη και Παρασκευή από 09.00-13.00.


 

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2012-12-28