σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

 

  • Μετά από απόφαση της Συγκλήτου στις 6/12/12 θα δοθεί παράταση για όλα τα Τμήματα του Πανεπιστημίου τις ημέρες

 

Παρασκευή

7/12/2012 

και

Δευτέρα

10/12/2012

προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν εμπρόθεσμα τα δικαιολογητικά τους αυτοπροσώπως.
 

  • Ημερομηνία διεξαγωγής των εξετάσεων για όλα τα Τμήματα θα είναι από


15 - 20/12/2012

 

  • Θα ακολουθήσουν ανακοινώσεις από κάθε γραμματεία οι οποίες θα περιέχουν το πρόγραμμα των μαθημάτων.

 

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2012-12-07