σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

 

Αγαπητοί Πρωτοετείς

 

 

 • Σας καλωσορίζουμε στο πρώτο Τμήμα Κοινωνιολογίας που δημιουργήθηκε στην Ελλάδα, σας συγχαίρουμε για την επιτυχία σας και σας ευχόμαστε καλές σπουδές με το εξαιρετικό επιστημονικό προσωπικό που διαθέτει το Τμήμα μας και το φιλικό και εξυπηρετικό διοικητικό προσωπικό μας.
 • Ο ιστοχώρος αυτός σας ενημερώνει για όλα όσα συμβαίνουν στο Τμήμα μας και φυσικά για εκείνα που αφορούν τις σπουδές σας.
 • Μπορείτε από τον ιστοχώρο αυτό να πληροφορηθείτε τι διδάσκουν οι καθηγητές σας, ποιοι είναι και τι έχουν δημοσιεύσει. Ακόμη ποια τα μαθήματα του Τμήματος, πώς αρθρώνονται οι τωρινές σπουδές σας και οι σπουδές σας, εφόσον θελήσετε, αργότερα σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Ή ακόμη, να γνωρίσετε τη ζωή του Τμήματος, γιατί όχι, πριν έλθετε εδώ και τόσα άλλα θέματα.

 


Η εγγραφή σας


 • Η πρώτη επικοινωνία μας αφορά την εγγραφή σας στο Τμήμα μας.
 • Η διαδικασία είναι εύκολη και απλή, απαιτεί όμως την προσοχή σας.
 • Από την πλευρά σας εκείνο που χρειάζεται είναι να διαθέσετε ένα πρωϊνό να γνωρισθούμε και να εγγραφείτε στο Τμήμα που επιτύχατε. Μερικές λεπτομέρειες είναι χρήσιμες και ορισμένα δικαιολογητικά είναι φυσικά απαραίτητα να προσκομίσετε.  
 • Η Πρυτανεία του Πανεπιστημίου μας, όρισε λοιπόν ότι οι εγγραφές σας θα γίνουν την

Πέμπτη 13 Σπετεμβρίου

09.00 ως 13.00
 

 • Τι χρειάζεται να έχετε μαζί σας;
  • Πρέπει να έχετε
   • την αστυνομική ταυτότητα/διαβατήριο ή άλλο δημόσιο έγγραφο, από το οποίο να αποδεικνύονται τα ονομαστικά σας στοιχεία και η ακριβής ημερομηνία γέννησης (και ένα απλό φωτοαντίγραφο που δεν χρειάζεται να είναι επικυρωμένο).
 • Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού απαιτεί ορισμένα δικαιολογητικά και για το λόγο αυτό επισυνάπτουμε το σχετικό έγγραφό του (βλ. άνω δεξιά Έγκύκλιος Εγγραφής Επιτυχόντων)
 • Είναι υποχρεωτική η κατάθεση υπεύθυνση δήλωσης  ότι δεν έχετε εγγραφεί σε άλλο Τμήμα Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (βλ. άνω δεξιά 'Υπεύθυνη Δήλωση')
 • Κατά την προσέλευσή σας θα σας δωθεί για συμπλήρωση Ατομικό Στατιστικό Δελτίο Φοιτητή – Σπουδαστή.

ΣίτισηΕκείνοι που θα αιτηθούν σίτιση τα σχετικά δικαιολογητικά είναι τα ακόλουθα:

 • Δύο (2) φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας
 • Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας (ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΗ)
 • Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο Εκκαθαριστικού Σημειώματος (Οικον.Έτους 2012 που αφορά τα εισοδήματα του 2011)
 • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

Χώρος εγγραφής


 • Η εγγραφή σας θα γίνει από τους υπαλλήλους του Πανεπιστημίου στο ισόγειο του επταορόφου κτηρίου πίσω ακριβώς από το παραδοσιακό κτήριο της Διοίκησης του Πανεπιστημίου επί της Λεωφ. Συγγρού 136.
 • Σχετικοί πίνακες σας καθοδηγούν και μέλη του διοικητικού προσωπικού θα είναι στη διάθεσή σας για να σας υποδεχθούν.

 

Σας ευχόμαστε καλή ακαδημαϊκή πορεία!


Οι καθηγητές και το διοικητικό προσωπικό του Τμήματος


 

 

 

Επιπλέον Πληροφορίες