σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Από τη Γραμματεία του Τμήματος ανακοινώθηκε ότι

 • όσοι πρόκειται να ολοκληρώσουν  τις σπουδές τους στην επαναληπτική εξεταστική περίοδο  Σεπτεμβρίου 2012

μπορούν να υποβάλλουν αίτηση ορκωμοσίας στη Γραμματεία του Τμήματος,

 

 • μετά τη λήξη της εξεταστικής περιόδου του Σεπτεμβρίου 2012
 • μέχρι και την Τρίτη 23-10-2012.
 • Ημέρες υποβολής αιτήσεων: κάθε Τρίτη 10.00-13.00

 

 • Η αίτηση υποβάλλεται όταν έχουν καταχωρηθεί στην αναλυτική  βαθμολογία
 1. οι βαθμοί όλων των μαθημάτων στα οποία έχουν εξεταστεί επιτυχώς  και απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου  και
   
 2. η επιτυχής εξέταση στην ξένη γλώσσα.   
   
 • Η αίτηση ορκωμοσίας υποβάλλεται από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο ή από νομίμως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.
   
 • Κατά την υποβολή της αίτησης ορκωμοσίας απαιτείται να προσκομίζεται
  • το βιβλιάριο σπουδών και
  • ακριβές αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας.

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2012-09-06