σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

 

Η συμπλήρωση ενός χρόνου «δοκιμαστικής λειτουργίας» της Ιστοσελίδας του Τμήματος, μας προτρέπει να διατυπώσουμε ορισμένες σκέψεις με αφορμή την κίνηση ("ανάρτηση" πληροφορίας / "επισκεψιμότητα") της Ιστοσελίδας.

Μικρή παρέκβαση για ένα γενικό σχόλιο κάθε όμοιου εγχειρήματος: η παρουσίαση δεν απαντά στο ερώτημα αν είναι  αναγκαία η σήμανση της προσέγγισης που μνημειώνει ό,τι συνιστά το περιεχόμενο "διάχυσης" της "πληροφορίας". Θα προσθέταμε μάλιστα ότι μία σταθμισμένη διάχυση που σήμερα «εξισώνεται» με κάθε τι ποσοτικό, χωρίς να συλλαμβάνει το σύνολο του ποσοτικού, ρικνώνει όψεις του ποιοτικού, καθιστά κάποιες "πληροφορίες" από έμπνοες σε άπνοες. Αυτών ο διασκελισμός συναρτάται με την ποιότητα συγκέντρωσης και προσέγγισης της πληροφορίας αλλά και τον τρόπο σύλληψής της από εκείνον που την έχει ανάγκη.

Εν αρχή λοιπόν, η αποτρύγηση των «επισκέψεων»: νοείται ως μνημείωση της ζωντανής εργασίας και των σταδίων της (μέχρι σήμερα στο δυνατό εύρος της) που γίνεται στο Τμήμα Κοινωνιολογίας. "Ανάρτηση" / "διάχυση" της πληροφορίας στην Ιστοσελίδα μπορεί να λειτουργήσει, κάποτε (έσεται ήμαρ), ως τρόπος ανασύστασης της καθημερινότητας του ακαδημαίκού βίου του Τμήματος. Ενισχύεται έτσι η απαίτηση να βελτιωθεί η σύλληψη και διάχυση του καθημερινού ακαδημαϊκού, ερευνητικού και διοικητικού βίου του Τμήματος. Η βελτίωση μπορεί να προκύψει και από τη διαθέσιμη ποσοτική εικόνα (με τη χρήση του ουδέτερου Google Statistics). 

Οι παρατηρήσεις με παραμέτρους την ταχύτητα, την ποιότητα, τη χρησιμότητα και το ρυθμό που η ποσότητα της πληροφορίας δεν επιτρέπει τη σύγχυση και οχυρώνει τη σημασία της έναντι της αρρυθμίας, έχουν αξία καθώς η Κοινωνιολογία ως Επιστήμη μπορεί να διεκδικήσει το χαρακτήρα Σχολής στην Ελλάδα. Διεκδικεί στην εποχή των ακρωτηριασμών με το διδακτικό, ερευνητικό και διοικητικό έργο, το λόγο απέναντι αυτής -όχι και τόσο άγνωστης- σύγχρονης βιαιότητας που συμπιέζεται μέσα στην έννοια "οικονομική κρίση".

Ποιο, πότε και πώς διαμορφώθηκε το ισοζύγιο της πληροφορίας;

 • Στην περίοδο 2011 (25 Μαίου) – 2012 (30 Ιουνίου) η ιστοσελίδα του Τμήματος ανήρτησε  περίπου 600 ανακοινώσεις. Οι αριθμήσιμες ομάδες πληροφοριών ξεπέρασαν τις 1000 σε 50 κύριες ενότητες της ιστοσελίδας. 

Στην εισροή των πληροφοριών, η πρόκληση της «επισκεψιμότητας», σταθμίζεται από το δεσμό "ανάγκης" και "αξίας" της πληροφορίας. Η στάθμιση προσδιορίζει τον καθημερινό ακαδημαϊκό και διοικητικό βίο του Τμήματος. Ο δεσμός έχει ως ακολούθως:  

 • Ο ετήσιος όγκος πληροφορίας διαχύθηκε σε 168.000 περίπου επισκέψεις,
 • Οι επισκέπτες έφθασαν τις 54.000 από 60 και πλέον χώρες του κόσμου, 
 • Οι προβολές της ιστοσελίδας ξεπέρασαν τις 650.000,
 • Ο χρόνος παραμονής είναι μεγαλύτερος από τρία λεπτά,
 • Ο μέσος αριθμός σελίδων φθάνει τις τέσσερεις σελίδες ανά επισκέπτη,
 • Η αναλογία του 1/3 των επισκεπτών εμφανίζεται με την ιδιότητα του νέου επισκέπτη,
 • Την αναλογία αυτή οφείλουμε αφενός να αντιμετωπίσουμε ως υπερ-εκτιμημένο μέγεθος λαμβάνοντας υπόψη την «αναγνώριση» ως «νέου» επισκέπτη εκείνου ο οποίος αλλάζει την τεχνική πρόσβασης του στην ιστοσελίδα και αφετέρου να συσχετίσουμε την επισκεψιμότητα με το «ποσοστό εγκατάλειψης» της ιστοσελίδας είναι στο 41%.

Μερικές πρόσθετες λεπτομέρειες από την χρήση της ιστοσελίδας είναι:

 • Η μείωση της πίεσης για ζήτηση πληροφοριών από τη Γραμματεία του Τμήματος, ιδίως στην εξεταστική περίοδο,
 • Η εκτίναξη της επισκεψιμότητας για ορισμένα είδη πληροφοριών τα οποία οφείλουμε να αξιολογήσουμε,
 • Η επιλεκτική επισκεψιμότητα σελίδων μέλους ΔΕΠ και σύνδεσης του με μάθημα διδασκαλίας του μέλους ΔΕΠ,  ρυθμός επισκεψιμότητας συνδέεται με ημέρες και ειδικότερα στην αρχή της εβδομάδας,
 • Η χρήση του κινητού τηλεφώνου με εξαιρετικά απαιτητικούς διακομιστές δείχνει την εξάρτηση της ιστοσελίδας από τη δυνατότητα της υψηλής τεχνικής πρόσβασης της.  

Αναλυτικά τα στοιχεία αυτά εμφανίζονται στο επισυναπτόμενο ppt (βλ. άνω δεξιά).

 • Η προσεκτική ανάγνωσή τους, αποδίδει τον όγκο της καθημερινότητας που βρίσκεται στην ανοργάνωτη συμμαχία της σιωπής ικανής να νικήσει τον πειρασμό της φωνής. Θα ήταν άδικο να χρωματίσουμε  με ασφυκτική περίπτυξη την ποιοτική καθημερινότητα στην αγελαία μέτρηση που επιβάλλεται, ενίοτε δεσποτικά, από τη μηχανική ανάλυση. Τα περιθώρια για τη βελτίωση απαιτούν πρωτίστως το απροσδόκητο - ακόμη και για μία ιστοσελίδα όταν εκτινάσσεται η «επισκεψιμότητα» της από τις 50.000 επισκέψεις στις 100.000 επισκέψεις ανά εξάμηνο.
   

Ευάγγελος Πρόντζας

Αύγουστος 2012 

Επιπλέον Πληροφορίες