σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

 • Ανακοινώνεται σε όσους ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους στην εξεταστική περίοδο  των  εαρινών εξαμήνων (Ιούνιος 2012) του ακαδημαϊκού έτους 2011-12, ότι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση ορκωμοσίας από

την Τρίτη 03-07-2012

μέχρι και

την Πέμπτη 06-09-2012,

 • κάθε Τρίτη και Πέμπτη 10.00-13.00, στη Γραμματεία του Τμήματος.
   
 • Η αίτηση υποβάλλεται  όταν έχουν καταχωρηθεί στην αναλυτική  βαθμολογία
 1. οι βαθμοί όλων των μαθημάτων στα οποία έχουν εξεταστεί επιτυχώς  και απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου  και
 2. η επιτυχής εξέταση στην ξένη γλώσσα..    
   
 • Η αίτηση ορκωμοσίας υποβάλλεται από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο ή από νομίμως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.
   
 • Κατά την υποβολή της αίτησης ορκωμοσίας απαιτείται να προσκομίζεται το βιβλιάριο σπουδών και ακριβές αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας.

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2012-07-03