σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

  • Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος LLP/ERASMUS (Δράση ERA-PLACES - Πρακτική Άσκηση φοιτητών μέσω Ομίλου) καλούνται οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές να υποβάλουν τις αιτήσεις τους

- για 3μηνη ή 6μηνη πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης -

  • στο Γραφείο Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης του Παντείου Πανεπιστημίου το αργότερο μέχρι

06 Ιουλίου 2012.

  • Η κατάθεση γίνεται καθημερινά 10.00-13.00

Πληροφορίες συμμετοχής και έντυπα αιτήσεων


Μπορείτε να απευθυνθείτε στην ηλεκτρονική σελίδα του Τ.Ε.Ι.-Αθήνας

(http://www.teiath.gr/diethnwn/categories.php?id=13171⟨=el ).


Τα ζητούμενα δικαιολογητικά είναι:


  • αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος - συμμετοχής
  • βεβαίωση αναλυτικής βαθμολογίας
  • ξενόγλωσσους τίτλους σπουδών
  • επικυρωμένο φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
  • βεβαίωση αποδοχής από την Επιχείρηση Υποδοχής (εφόσον υπάρχει).


Εδώ μπορείτε να βρείτε το κείμενο της Προκήρυξης

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2012-07-01

Συνημμένα
Προκ_LLP_Erasmus 2012.pdf