σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Mετά από απόφαση της Συγκλήτου οι εξετάσεις της τρέχουσας περιόδου θα πραγματοποιηθούν μέχρι την

Παρασκευή 15 Ιουνίου 2012

στις 14.00

και θα συνεχιστούν από την

Τρίτη 19 Ιουνίου 2012 .
 

Τα Τμήματα θα εκδώσουν ανακοίνωση σχετικά με την αναπλήρωση των εξετάσεων κατά τις ημερομηνίες αυτές.
 

ΠΡΟΣΟΧΗ : H ανακοίνωση, αφορά τις ακαδημαϊκές και όχι τις διοικητικές διαδικασίες.


 

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2012-06-14