σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ανακοινώνεται ότι οι εξετάσεις του μαθήματος

ΑΡΧΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΙΙ

του Β΄εξαμήνου,

την Πέμπτη 14-06-12

θα πραγματοποιηθούν από

16.30- 21.00

ως εξής:

16.30:  ΠΙ-ΣΟΦ
17.30: ΣΠ-ΤΣΕ
18.30: ΤΣΙ-Φ
19.30: Χ-Ω


 

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2012-06-12