σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

 

 

 


Στατιστική ΙΙ και Μέθοδοι και Τεχνικές της Κοινωνικής Έρευνας


Από τη Γραμματεία του Τμήματος ανακοινώνεται ότι τα τα αναβληθέντα μαθήματα της καθηγ. κ. Α. Καλαμτιανού

Στατιστική ΙΙ

και 

Μέθοδοι και Τεχνικές της Κοινωνικής Έρευνας 

θα εξεταστούν το

Σάββατο 9 Ιουνίου ε.έ.

ως ακολούθως: 

  • ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ   
16.00-18.00
ΑΙΘΟΥΣΕΣ
209,108,102 
 
  • ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ι. Η ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ  
18.00-20.00
ΑΙΘΟΥΣΕΣ
209,108,102

 

 


Σύγχρονη Κοινωνική Θεωρία

 
Από την Γραμματεία του Τμήματος ανακοινώνεται ότι οι εξετάσεις του μαθήματος
 
Σύγχρονη Κοινωνική Θεωρία
 
της επ. καθ. κ. Π. Γεωργοπούλου που αναβλήθηκε λόγω των απεργιών στις 30 και 31Μαΐου, θα πραγματοποιηθούν
 
Τρίτη 12/6, Γραφείο Ε11, 9.00-12.00, 
Λ-Ρ
 
Τετάρτη 13/6, Γραφείο Ε11, 9.00-12.00, 
Σ-Ω
 
 

Εισαγωγή στην Εγκληματολογία ΙΙ 

 
Από τη Γραμματεία ανακοινώθηκε ότι το μάθημα
 
Εισαγωγή στην Εγκληματολογία ΙΙ
 
του Δ΄εξαμήνου(κωδ. 214)  με διδάσκοντα τον καθ. κ. Γ. Νικολόπουλο θα πραγματοποιηθεί η εξέτασή τους στις
 
Τετάρτη 13/06, 16:00-18:00 
 
στις αίθουσες 102,108

 Φύλο και Σύγχρονη Κοινωνική Θεωρία

 
Από την καθηγ. κ. Α. Χαλκιά ανακοινώνεται ότι η εξέταση του μαθήματος
 
Φύλο και Σύγχρονη Κοινωνική Θεωρία
 
θα πραγματοποιηθεί στις 
 
13 Ιουνίου 2018
 
και ώρα 13:00-15:00 στο αμφ. 2

 

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2018-06-05