σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

 

Από την  καθηγ. κ. Αλεξ.. Χαλκιά ανακοινώνεται στους σπουδαστές του ΠΜΣ Κοινωνιολογία ότι:

  • Οι εργασίες για το μάθημα Σύγχρονα Θέματα Κοινωνικής Θεωρίας είναι παραδοτέες στις

7 Ιουνίου ε.έ. ως τις 14.00 

στη θυρίδα της Γραμματείας με την ένδειξη "Για την καθ. κ. Αλεξάνδρα Χαλκιά"

► Θα πρέπει να σταλεί το αντίστοιχο ηλεκτρονικό αρχείο ως το βράδυ της ίδιας ημέρας

► Σε περίπτωση καθυστέρησης, καταχωρείται μη προβιβάσιμος βαθμός και οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να παραδόσουν την εργασία στην επόμενη εξεταστική περίοδο. 

 
  • Οι εργασίες για το μαθημα Κοινωνικά Κινήματα και Κοινωνικά Δικαιώματα είναι παραδοτέες επίσης στις

7 Ιουνίου ε.έ. ως τις 14.00

με αποστολή των ηλεκτρονικών αρχείων ως το βράδυ της ίδιας ημέρας.

► Καθώς πρόκειται για επαναληπτική εξέταση του μαθήματος, δεν προβλέπεται διαδικασία περαιτέρω παράτασης.

 

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2018-05-29