σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Από τη Γραμματεία του Τμήματος ανακοινώνεεταιι οτι το πρόγραμμα Εξετάσεων Ε.Ε του ΠΜΣ «ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ» διαρκεί 

από 29 Μαΐου έως 15 Ιουνίου 2018.

  • Η εξέταση στα μαθήματα γίνεται με την κατάθεση γραπτής εργασίας. Η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης της εργασίας ορίζεται από τους κ.κ. καθηγητές σε συνεννόηση με τους μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2018-05-18