σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

 Από την καθηγ. κ. Ε. Λαμπροπούλου ανακοινώνεται ότι για το μάθημα

ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
& ΤΩΝ ΘΕΣΜΩΝ ΤΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΙΙ
Κωδικός μαθήματος: (023)
Εξάμηνο: ΣΤ΄
 
με Διανεμόμενο Σύγγραμμα:
 
Κοινωνιολογία του ποινικού δικαίου και των θεσμών της ποινικής δικαιοσύνης, εκδ. Α. και Ι. Σιδέρης: Αθήνα 2012.
 
και συγγραφέα:
Έφη Λαμπροπούλου
 
 το πρακτικό ζήτημα που είχε ανακύψει με τον ΕΥΔΟΞΟ λύθηκε.
  • Οι δηλώσεις θα μπορούν να ξεκινήσουν κανονικά εντός δύο ημερών το αργότερο

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2018-03-26