σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

  • Ανακοινώνεται στους  φοιτητές  του Τμήματος Κοινωνιολογίας  του   Δ΄,ΣΤ΄,Η΄, καθώς  επίσης  και  στους  επί πτυχίω φοιτητές, ότι οι δηλώσεις  μαθημάτων  Ε.Ε  θα ξεκινήσουν την

Δευτέρα 23/4/12

και θα γίνονται καθημερινά εκτός Παρασκευής από τις

10.00 έως τις 13.00

μέχρι τις

23/05/12

 

  • Καλούνται επίσης και οι  φοιτητές του Τμήματος Κοινωνιολογίας που βρίσκονται στο Β΄εξάμηνο  να προσέλθουν στη Γραμματεία του Τμήματος για δήλωση μαθημάτων Ε.Ε σύμφωνα με το πρόγραμμα που ισχύει για τους υπόλοιπους φοιτητές του Τμήματος.

Παράταση προθεσμίας δηλώσεων:

  • Από τη Γραμματεία του Τμήματος ανακοινώθηκε παράταση της προθεσμίας δήλωσης των μαθημάτων μέχρι τις 30 Μαϊου.
  • Ειδικότερα η παράταση έχι ως ακολούθως:

Πέμπτη, 24 Μαϊου

Δευτέρα, 28 Μαϊου

Τρίτη, 29 Μαίου

Τετάρτη, 30 Μαίου


Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2012-05-24