σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

 

Μετά την κοινοποίηση στον τύπο της απόφασης της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ για την ίδρυση νέου Τμήματος Κοινωνιολογίας στο ΕΚΠΑ και έπειτα από συνεννόηση με τους Προέδρους των Τμημάτων Κοινωνιολογίας των Πανεπιστημίων Αιγαίου και Κρήτης - εντός του Σαββατοκυριακου- συντάχθηκε το ακόλουθο ψήφισμα διαμαρτυρίας, το οποίο υπογράφεται και από τα τρία τμήματα:

 

Tα Τμήματα Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου και των Πανεπιστημίων Κρήτης και Αιγαίου με έκπληξη ενημερώθηκαν για την πρόταση της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ να ιδρυθεί Τμήμα Κοινωνιολογίας στη Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών και εκφράζουν την έντονη διαμαρτυρία τους.  Ευλόγως αναρωτιόμαστε ποιά είναι η σκοπιμότητα ίδρυσης ενός ακόμα Τμήματος Κοινωνιολογίας στη χώρα, όταν ήδη λειτουργούν τρία Τμήματα Κοινωνιολογίας, στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
  
Αν και το ενδιαφέρον για την ανάπτυξη της κοινωνιολογικής γνώσης σε μια περίοδο ραγδαίων κοινωνικών αλλαγών που συνοδεύονται με καταστάσεις κρίσης, ανασφάλειας, και κοινωνικού αποκλεισμού είναι αξιοσημείωτο, ωστόσο, δεν μπορούμε να αγνοήσουμε τα προβλήματα που μαστίζουν την πανεπιστημιακή εκπαίδευση των κοινωνιολόγων: μικρή απορροφητικότητα των πτυχιούχων κοινωνιολογίας στην αγορά εργασίας, αναντίστοιχη βέβαια με τις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας, υποχρηματοδότηση της κοινωνιολογικής έρευνας, ελλιπής στελέχωση των υπαρχόντων τμημάτων και οικονομικές δυσκολίες των φοιτητών-τριών κοινωνιολογίας στην περίοδο της κρίσης. 

Σε αυτές τις συνθήκες, η δημιουργία ενός επιπλέον Τμήματος Κοινωνιολογίας, σε μια πόλη στην οποία μάλιστα λειτουργεί από το 1983 ένα άλλο τμήμα με το ίδιο αντικείμενο, δεν θα λύσει κανένα από τα υφιστάμενα προβλήματα. Τουναντίον, θα οδηγήσει σε υπερ-συγκέντρωση φοιτητών και πτυχιούχων κοινωνιολογίας στην Αθήνα, θα εντείνει τα προβλήματα των άλλων τμημάτων και θα επιδεινώσει τις προοπτικές εργασιακής ένταξης των αποφοίτων μας, εφόσον θα αυξήσει αδικαιολόγητα την προσφορά πτυχιούχων κοινωνιολογίας. Τα Τμήματα Κοινωνιολογίας έχουν μια μακρά ιστορία στον χώρο της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και με σημαντική κοινωνική προσφορά και επιστημονική δραστηριότητα. Το Υπουργείο Παιδείας θα μπορούσε να συμβάλει στην περαιτέρω ανάπτυξή τους, διοχετεύοντας πόρους και ανθρώπινο δυναμικό σε αυτά και ανοίγοντας παράλληλα νέες θέσεις απασχόλησης για τους αποφοίτους των τμημάτων αυτών. Αυτό θα ήταν μια πολύτιμη συνεισφορά.  
 

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2018-03-12