σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
 
Από την Γραμματεία καλούνται  οι μετεγγραφόμενοι φοιτητές  από ενστάσεις να προσέλθουν στη Γραμματεία του Τμήματος  Κοινωνιολογίας 
 
από την Τρίτη 27 Φεβρουαρίου 2018 έως και την Πέμπτη  1 Μαρτίου  2018
και ώρες 10.00-12.00
 
για να καταθέσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή τους.
 

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

  • Υπεύθυνη δήλωση (θα δοθεί από τη γραμματεία)
  • Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας 
  • Μία (1) Φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας
 
 

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2018-02-26