σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

 

► Από τη Γραμματεία του ΠΜΣ Κοινωνιολογία ανακοινώθιηκε το Πρόγραμμα Διδασκαλιών του Εαρινού Εξαμήνου, 2017-18.

► Η έναρξη των  μαθημάτων είναι η 26η Φεβρ. ε.έ.

► Για το Πρόγραμμα βλ. συνημμένα, άνω δεξιά. 

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2018-02-15

Συνημμένα
Πρόγ_Διδασ_ ΕΕ 2017-18 ΠΜΣ 'Κοινωνιολογία'.pdf