σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματοςς ανακοινώνεται ότι 
 
  • Η από 16-01-2018 Συνέλευση του Τμήματος Κοινωνιολογίας λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 74  παρ. 5α του Ν. 4485/2017(ΦΕΚ. 114/4/8/2017)  σύμφωνα με το οποίο «οι θέσεις εισακτέων που έμειναν κενές κατά τις κατατακτήριες εξετάσεις 2016-2017, καλύπτονται με την κατάταξη, ως επιτυχόντων, υποψηφίων κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας εφόσον αυτή είναι τουλάχιστον τριάντα (30) μονάδες και ανεξαρτήτως της επίδοσής τους σε επιμέρους μαθήματα. Οι ανωτέρω κατατασσόμενοι ως επιτυχόντες εισακτέοι εγγράφονται, για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, στο α΄ εξάμηνο σπουδών του οικείου τμήματος.»  
 
  • εγκρίνει την εγγραφή των κατωτέρων επιτυχόνων
 

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Οικονομία και Κοινωνία στη Σύγχρονη Ευρώπη

 Κ.Μ. 300643

Εισαγωγή στην Εγκληματολογία I

Κ.Μ. 300604

Αρχές Κοινωνιολογίας Ι

 

Κ.Μ. 300012

ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

1

ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

19,5

8

8

35,5

2

ΖΥΜΠΕΡΔΙΚΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ

15,5

14,5

5

35

3

ΤΑΣΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

17

11

6

34

4

 ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ

13

11,5

9

33,5

5

ΚΑΡΜΗ ΣΟΦΙΑ

4,5

12

15

31,5

6

ΛΑΛΑΪΤΗ ΓΑΛΗΝΗ

6,5

13

11,5

31

7

ΑΪΒΑΤΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

7,5

13

9,5

30

 
Οι ανωτέρω επιτυχόντες καλούνται να προσέλθουν για εγγραφή στο Τμήμα Κοινωνιολογίας από Τρίτη 6 Φεβρουαρίου 2018 έως και   την Τρίτη 13  Φεβρουαρίου 2018 και ώρες 10.00-12.00  
 
Απαραίτητα δικαιολογητικά:
1. Αίτηση αρχικής εγγραφής, στατιστικό δελτίο και υπεύθυνη δήλωση, στην οποία ο επιτυχών δηλώνει ότι δεν είναι εγγεγραμμένος σε άλλη Σχολή ή Τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα (τα έντυπα χορηγούνται από τη Γραμματεία)
2. Μια (1) φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας.
3. Αστυνομική ταυτότητα ή άλλο δημόσιο έγγραφο και φωτοτυπία αυτού από το οποίο να αποδεικνύονται τα ονομαστικά στοιχεία και η ακριβής ημερομηνία γέννησης.
 

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2018-02-05