σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

 

 
 
Από τη Γραμματεία του Τμήματος ανακοινώνεται ότι:
 
  • σύμφωνα με την παρ. 5α του άρθρου 74 του νόμου 4485/2017 και την  από 16/01/2018 απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος  η λίστα κατάταξης των επιτυχόντων ακαδ. έτους 2017-18 είναι η εξής:
 
 

Α.Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ (ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΒΑΘΜΩΝ)

 
1 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ  ΠΟΛΥΞΕΝΗ (49,5)
2 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ   ΜΑΡΙΑ (47)
3 ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ   ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ (41)
4 ΜΠΡΟΥΜΑ  ΠΑΝΑΓΟΥΛΑ (41)
5 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ (40)
6 ΣΓΑΡΔΩΝΗΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (39)
7 ΧΡΕΠΑΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (34.5)
8 ΚΛΕΦΤΟΓΙΑΝΝΗΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ (38)
9 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ  ΕΙΡΗΝΗ (38)
10 ΝΤΕΝΤΟΠΟΥΛΟΣ  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (37,5)
11 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ    ΣΤΕΦΑΝΟΣ (36,5)
12 ΝΤΑΛΑΜΠΕΚΟΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (35)
13 ΛΑΛΑΪΤΗ  ΓΑΛΗΝΗ (34,5)
14 ΜΠΑΖΙΓΟΥ  ΕΛΕΝΗ (34,5)
15 ΠΑΝΟΥ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (34,5)
16 ΑΡΝΙΩΤΗΣ  ΜΑΡΙΟΣ (34)
17 ΓΡΑΜΜΕΝΟΠΟΥΛΟΥ  ΕΛΕΝΗ (31,5)
18 ΜΑΔΑΡΟΥ  ΕΛΕΝΗ (30)
 
Οι ανωτέρω επιτυχόντες καλούνται να προσέλθουν για εγγραφή στο Τμήμα Κοινωνιολογίας
 
από την Τρίτη 6 Φεβρουαρίου 2018 έως και την Τρίτη 13 Φεβρουαρίου 2018
και
ώρες 10.00-12.00 
 
 

Απαραίτητα δικαιολογητικά

 
1. Αίτηση αρχικής εγγραφής, στατιστικό δελτίο και υπεύθυνη δήλωση, στην οποία ο επιτυχών δηλώνει ότι δεν είναι εγγεγραμμένος σε άλλη Σχολή ή Τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα (τα έντυπα χορηγούνται από τη Γραμματεία).
2. Μία  (1) φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας.
3. Αστυνομική ταυτότητα ή άλλο δημόσιο έγγραφο και φωτοτυπία αυτού από το οποίο να αποδεικνύονται τα ονομαστικά  στοιχεία και η ακριβής ημερομηνία γέννησης.
 
  • Αναλυτική κατάσταση των αποτελεσμάτων βλ. συνημμένα
 

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2018-02-05

Συνημμένα
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ.pdf