σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

 

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος ανακοινώνεται:

 

 


Α. Η ορκωμοσία των κάτωθι Αναγορευθέντων Διδακτόρων του Τμήματος Κοινωνιολογίας 


 
1. Παναγιώτης Δουμουλιάκας
2. Θεοδώρα Παντελίδου
3. Γεώργιος Ρακκάς
4. Αγγελική Χαρίτου
 

θα  πραγματοποιηθεί την

Πέμπτη 15 Φεβρουαρίου 2018

και ώρα 10.30

  • Οι Διδάκτορες θα πρέπει να βρίσκονται στη Γραμματεία του Τμήματος τουλάχιστον μισή ώρα νωρίτερα από την καθορισμένη ώρα ορκωμοσίας έχοντας μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα, προκειμένου να παραλάβουν τις καθομολογήσεις και να ενδυθούν τις τηβέννους.
 

Β. Η ορκωμοσία των μεταπτυχιακών  φοιτητών-τριών των ΠΜΣ


► Κοινωνιολογίας 

► Εγκληματολογίας

που ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους θα πραγματοποιηθεί την

 

Πέμπτη 15 Φεβρουαρίου  2018

και ώρα 10:30 

στην αίθουσα τελετών του Πανεπιστημίου.

  • Υπενθυθμίζεται ότι, η παρουσία στην Τελετή Ορκωμοσίας είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την λήψη του πτυχίου .
  • Σύμφωνα με το τελετουργικό του Πανεπιστημίου προηγείται ενδυμασία με την τήβεννο του Ιδρύματος, για το λόγο αυτό παρακαλείσθε να έρχεστε από τη Γραμματεία του Τμήματος τουλάχιστον 1/2 ώρα νωρίτερα από την προκαθορισμένη και να έχετε μαζί σας Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας και την Ακαδημαϊκή Ταυτότητα - Paso (όσοι δεν την έχουν καταθέσει κατά την υποβολή της αίτησης ορκωμοσίας)
  • Τον πίνακα των μεταπτυχιακών φοιτητών-τριών για την Ορκωμοσία βλ. άνω δεξιά

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2018-01-31

Συνημμένα
Ορκωμοσία ΠΜΣ 15 Φεβ_2018.pdf